•   |

COVID poistenie


KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE (KCP) a COVID POISTENIE:

 

Ak si klient zakúpi komplexné cestovné poistenie prostredníctvom CK HappyTravel, má možnosť doplniť ho aj o pripoistenie COVID. Táto garancia mu kryje liečebné náklady, aj prípadnú karanténu v destinácii, či vrátenie ceny zájazdu do výšky 1500€/osoba v prípade pozitivity na Covid-19 pred odletom na zájazd. Táto garancia sa viaže na všetkých spolucestujúcich ktorí majú túto garanciu objednanú, i keď títo budú bez pozitívneho výsledku na ochorenie COVID 19. Pre uplatnenie poistenia je potrebné doložiť bezodkladne výsledok pozitívneho testu max. však 14 dní pred odletom, poprípade iné doklady preukazujúce zdravotný stav pre účely poisťovne.

 

KCP KOMFORT: poistenie liečebných nákladov, batožiny, aj storna zájazdu do výšky 1300 €/osoba/zájazd, spoluúčasť 10-30 %, denná tarifa 3,5 €/osoba/deň.

 

KCP PLUS: poistenie liečebných nákladov, batožiny, aj storna zájazdu do výšky 1600 €/osoba/zájazd, spoluúčasť 0 %, denná tarifa 4,5 €/osoba/deň.

 

COVID POISTENIE: pripoistenie liečebných nákladov pri ochorení Covid-19, karantény v destinácií  aj storna zájazdu v prípade pozitívneho testu PCR pred odletom,  spoluúčasť pri storne zájazdu 20%, maximálne však do 1500€/osoba, denná tarifa 2,6 €/os./deň, pripoistenie je možné zjednať len pre osoby do 70 rokov. Pre osoby nad 70 - 85 rokov je denná tarifa 5,2 €/os./deň. Osoby nad 85 rokov nie je možné poistiť poistením COVID.


Ceny vrátane všetkých poplatkov

Newsletter

Odoberajte naše novinky