•   |

COVID garancie

PRIPOISTENIE  CENY ZÁJAZDU

Ak si klient zakúpi KCP prostredníctvom CK HappyTravel, má možnosť doplniť ho o Covid Garanciu v cene 2,5€/osoba/deň. Táto garancia mu kryje vrátenie ceny zájazdu do výšky 1000€/osoba v prípade pozitivity na COVID 19 pred odletom na zájazd. Podmienkou je predloženie platného tlačiva o pozitívnom výsledku testovania. Táto garancia sa viaže na všetkých spolucestujúcich ktorí majú túto garanciu objednanú i keď títo budú bez pozitívneho výsledku na ochorenie COVID 19.PRIPOISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV A KARANTÉNY- EGYPT  • Ponúkame Vám pripoistenie pre prípad ochorenia COVID 19 v destinácii EGYPT, ktoré kryje liečebné náklady v prípade ochorenia klienta v destinácii a tiež prípadnú karanténu. Podmienkou je pri vstupe do Egypta negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín. Toto pripoistenie je možné uzatvoriť pri odletoch z Bratislavy a je v nasledujúcich cenách:


1.    VARIANT: Cestovné poistenie Colonnade liečebných nákladov vrátane Covid- 19 už od 20,72€/dospelá osoba/týždeň


2.    VARIANT: Cestovné poistenie Colonnade liečebných nákladov vrátane Covid- 19 + storno už od 30,52€/dospelá osoba/týždeň


3.    VARIANT: Cestovné poistenie Colonnade liečebných nákladov vrátane Covid- 19 + karanténa už od 45,58€/dospelá osoba/týždeň


4.    VARIANT: Cestovné poistenie Colonnade liečebných nákladov vrátane Covid- 19 + storno +karanténa už od 55,38€/dospelá osoba/týždeň


  • Covid garancia letenky

V prípade ochorenia na COVID 19 priamo v Egypte je klient ubytovaný v hoteli po dobu jeho úplného zotavenia. Z tohto dôvodu sa môže pobyt predĺžiť o niekoľko dní. V takomto prípade ponúkame klientom bezplatné prerezervovanie leteniek na dátum kedy mu bude umožnené letieť.

Ceny vrátane všetkých poplatkov

Newsletter

Odoberajte naše novinky