•   |

Podmienky vstupu do zahraničia


Spojené Arabské Emiráty

Vstup do emirátu Dubaj je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym RT-PCR testom (certifikovaný v anglickom jazyku) nie starším ako 96 hodín. Preukázať sa negatívnym testom je povinnosť už pred odletom v opačnom prípade nebude umožnený check-in. Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu. Tlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícií ako v lietadle, tak i po pristáti pred pasovou kontrolou. Po prílete môžu miestne úrady na letisku vykonať ďalší RT-PCR test. Do oznámenia o výsledku testu je povinnosť ostať bez možnosti voľného pohybu na mieste pobytu, ktoré ste uviedli v príslušnom tlačive.


Vstup do emirátu Abú Dhabí je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym RT-PCR testom (certifikovaný v anglickom jazyku) nie starším ako 96 hodín. Preukázať sa negatívnym testom je povinnosť už pred odletom v opačnom prípade nebude umožnený check-in. Po prílete alebo príchode do emirátu Abú Dhabí je povinnosť absolvovať 14-dňovú karanténu, ktorá bude kontrolovaná prostredníctvom monitorovacieho náramku. Náramok bude k dispozícií od príslušných autorít na každom prechode do emirátu Abú Dhabí. Zároveň je povinnosť podrobiť sa na šiesty deň po príchode do emirátu Abú Dhabí RT-PCR testu. Nesplnenie tejto povinnosti podlieha vysokým pokutám.Egypt

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Káhire informuje, že od 1. septembra 2020 je podmienkou vstupu do Egypta pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR-test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Test je však možné spraviť i priamo na letisku v Egypte po prílete, v prípade, že cestujúci nemá 72 hodín platný test z domovskj krajiny. Cena testu je 30$

 

Predloženie negatívneho PCR-testu je povinné aj pre osoby prichádzajúce do Egypta priamo do letovísk Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh a Marsa Alam.

 

Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.


Viac o podmienkach vstupu sa dozviete TU >>>


Turecko 

Vláda Tureckej republiky rozhodla 11. júna 2020 o uvoľnení opatrení na svojich hraničných priechodoch (týka sa to leteckých, pozemných a morských priechodov).Cudzí štátni príslušníci a tureckí občania sa pri vstupe do krajiny podrobia vizuálnej prehliadke. COVID-19 PCR testy budú vykonané (bezplatne) u tých cestujúcich, ktorí vykazujú príznaky zistené počas lekárskej prehliadky a v osobitných prípadoch.

 

Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje preukázanie sa negatívnym testom.Grécko 

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

 

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne (v deň príchodu do Grécka) osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). Ak preprava začína skôr, ako v deň príchodu do Grécka, cestujúci môžu nastúpiť na cestu (napr. nastúpiť na palubu lietadla) po predložení potvrdzujúceho e-mailu.

 

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

 

 Pri vstupe do Grécka je nutné počítať s možným testovaním prichádzajúcich osôb. Testovanie na ochorenie COVID-19 je realizované hneď pri vstupe do krajiny (letisko, hraničný priechod) a testovaní cestujúci by mali na výsledok testu čakať (spravidla cca 24 hodín) v súlade s miestnymi usmerneniami v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom karanténnom zariadení. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške 5 000 eur.

 

Elektronický formulár pre vstup do Grécka 

(odporúčame použiť prehliadač Chrome). 

 

Letecká doprava

Od 1. júla Grécko pustilo do prevádzky všetky letiská, teda aj regionálne letiská na ostrovoch pre lety zo zahraničia.

 

Letecká doprava medzi Gréckom a Tureckom zostáva prerušená.

 

Občania krajín mimo EÚ majú zákaz vstupu do Grécka (výnimku tvoria občania Austrálie, Kanady, Gruzínska, Izraela, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Južnej Kórei, Thajska, Tuniska, Uruguaja a Spojených Arabských Emirátov (potrebný negatívny test na COVID-19).

 

Všetky lety medzi Gréckom a Albánskom a Gréckom a Severným Macedónskom sú prevádzkované iba cez medzinárodné letisko v Aténach.

 

Cestujúci prichádzajúci do Grécka letecky z Bulharska, Rumunska, Spojených arabských emirátov, Malty a od 17. augusta 2020 aj zo Švédska, Belgicka, Španielska, Albánska a Severného Macedónska musia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test na COVID-19.


 

Vyššie uvedené opatrenia týkajúce sa leteckej dopravy sú platné do 30. septembra 2020.
 

 

Letecké spoločnosti môžu pred odletom z uvedených krajín kontrolovať, či majú cestujúci negatívny test na COVID-19. V prípade, že cestujúci nepreukáže výsledkový list testu, môže mu byť odopreté nalodenie do lietadla.Taliansko 

Vstup do Talianska od 3. júna 2020, ako i pohyb po celom jeho území, je pre občanov SR bez obmedzenia, ale len za podmienky, že do Talianska prichádzajú z bezpečnej krajiny, resp. sa posledných 14 dní zdržiavali v bezpečnej krajine. Taliansko zoznam bezpečných krajín pravidelne aktualizuje v závislosti od epidemiologickej situácie.

 

Aktuálny zoznam bezpečných štátov na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky

 

Každý taliansky región môže, nad rámec národných opatrení, sprísňovať podmienky vstupu na svoje teritórium z jednotlivých štátov sveta.
 

Slovensko je pre Taliansko bezpečnou krajinou. Slovenskí občania sa môžu po území Talianska pohybovať bez testu na COVID-19 a bez karantény. Pri vstupe do Talianska je však potrebné vyplniť vyhlásenie (autodichiarazione) a odovzdať ho dopravcovi, alebo sa ním preukázať v prípade kontroly policajnými zložkami.
 

Na stiahnutie:

Formulár pre vstup do Talianska v talianskom jazyku

Formulár pre vstup do Talianska v anglickom jazyku
 

Ak sa cestujúci zdržiaval posledných 14 dní v Rumunsku alebo Bulharsku, je povinný po príchode do Talianska absolvovať 14-dňovú domácu izoláciu.
 

Od 13. augusta 2020 sú všetci cestujúci, ktorí prechádzali alebo sa zdržiavali posledných 14 dní v Chorvátsku, na Malte, v Grécku alebo v Španielsku, povinní absolvovať test na COVID-19. Test je možné absolvovať priamo na vybraných letiskách, či prístavoch, alebo do 48 hodín od vstupu na talianske územie prostredníctvom príslušného zdravotného strediska (ASL). Testovanie nemusia absolvovať tí, ktorí pri vstupe na teritórium predložia negatívny test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín. Do negatívneho výsledku testu platí povinnosť zotrvať v domácej izolácii.Cyprus

Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus bez ohľadu na kategóriu platí povinnosť pred odletom sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a  podpísať série vyhlásení na stránke cyprusflightpass.gov.cy, cez ktorú bude následne vystavený tzv. flightpass. Uvedený registračný formulár má za cieľ pomôcť tzv. contact tracking - sledovaniu všetkých kontaktov v prípade pozitívneho nálezu a ich následného testovania. Nevyplnenie a nezaslanie tohto formuláru elektronickou formou  má za následok pokutu 300 eur a možné odmietnutie vstupu na územie Cypru, v lepšom prípade uhradenie pokuty + 60 eur za COVID-19 test.  Po prílete na Cyprus môže byť ktokoľvek z cestujúcich, starší ako 12 rokov, náhodne (zdarma) testovaný na Covid-19 priamo na letisku. 
 
Na správne spustenie online formulárov si cestujúci musia vytvoriť účet, pridať svoje osobné údaje, podrobnosti letu, uviesť dôvod svojej cesty, kde sa budú zdržiavať, kontaktné údaje v prípade núdze a urobiť právne vyhlásenie. 
  
 
 
Žiadny cestujúci, prichádzajúci z krajín patriacich do A kategórie, pod podmienkou, že nenavštívil za posledných 14 dní krajinu kategórie B alebo C, nemusí mať test na COVID-19. 
 
 
 
 

V prípade cestujúcich, prichádzajúcich z krajín zaradených do B kategórie je potrebné, aby mali osoby staršie ako 12 rokov pred vstupom na palubu lietadla negatívny test na COVID-19, urobený najneskôr 72 hodín pred odletom. Počíta sa 72 hodín od odobratia vzorky. Od 28. augusta  sa to týka aj všetkých cestujúcich, vrátane slovenských občanov, prichádzajúcich z Rakúska.  

 

 

Od 5. augusta sa to týka všetkých cestujúcich, vrátane slovenských občanov, prichádzajúcich zo Slovenska, keďže Slovensko bolo zaradené Cyperskou republikou na zoznam krajín kategórie B. Maďarsko od 1. septembra zatvorilo svoje hranice všetkým cudzincom, vrátane slovenských občanov. Odlet z Maďarska nebude v septembri pre slovenských občanov možný. Hoci je umožnený je ale tranzit slovenským občanom vracajúcim sa cez letisko v Budapešti späť na Slovensko, odporúčame informovať sa v leteckých spoločnostiach, či vezmú slovenských občanov na palubu.  

 

S platnosťou od 18. septembra sú Česká republika a Maďarsko zaradené na zoznam krajín kategórie C. Veľvyslanectvo SR v Nikózii preto neodporúča cestovať na Cyprus z niektorej z uvedených krajín, keďže pre cestovateľov z týchto krajín platí po prílete na Cyprus povinnosť umiestnenia do karantény. 

 

 

Laboratórne testy cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus nebudú akceptované, ak nebudú obsahovať dátum odberu vzoriek, ak nepôjde o molekulárny test RT-PCR, ak na nich nebude meno testovaného a ak nebudú obsahovať výsledok testu.

 

V prípade návratu z Cypru na letisko Schwechat v Rakúsku a následný tranzit na územie Slovenskej republiky nie je potrebné dať si robiť test na COVID-19. Povinnosťou je mať iba vyplnené a vytlačené tlačivo o tranzite: 

 

Na stiahnutie:  pdf Prehlásenie o tranzite  (pdf; 348.03 KB)Bulharsko

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na ochorenie COVID-19 alebo karantény.


Rovnaké podmienky platia pre slovenských občanov prichádzajúcich do Bulharska z členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a z krajín Schengenského priestoru (vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu).

 

Do Bulharska môžu vstúpiť bez povinnosti predloženia negatívneho PCR testu na COVID-19 a bez povinnosti podrobiť sa 14-dňovej karanténe všetci prichádzajúci (aj slovenskí občania) taktiež z krajín uvedených nižšie v zozname.

 

Zoznam krajín:

Všetky členské štáty Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, krajiny Schengenského priestoru (vrátane San Marína, Andorry, Monaka a  Vatikánu), Austrália, Kanada, Gruzínsko, Japonsko, Nový Zéland, Rwanda, Kórejská republika, Thajsko, Tunisko, Uruguaj, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Bielorusko a Turecko.

 

Od 28. júla 2020 môžu osoby cestujúce (aj slovenskí občania) zo Severného Macedónska, Albánska, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Moldavska, Izraela a Kuvajtu vstúpiť na územie Bulharska, ak sa preukážu negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín pred vstupom do Bulharska. 

 

Cestujúci (aj slovenskí občania), ktorí  prichádzajú z ostatných tretích krajín môžu vstúpiť na územie Bulharska iba zo závažných dôvodov s podmienkou predloženia negatívneho PCR testu na COVID-19 vykonaného do 72 hodín pred vstupom do Bulharska. 

 

V súlade s platným nariadením sa za krajinu, z ktorej osoba prichádza, považuje tá krajina, z ktorej sa začala cesta, bez ohľadu na tranzit cez iné krajiny počas cesty.


 

Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu. Treba brať do úvahy možnosť predĺženia pobytu, nakoľko v prípade nariadenej karantény sa môže pobyt o 14 dní predĺžiť.


Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19,  cestujú na vlastné riziko a zároveň sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska. Formulár je k dispozícii v anglickom jazyku.


Na stiahnutieVyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska

 

Pri vstupe do Bulharska je každému meraná telesná teplota. Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 14 dní. Pacienti, ktorí boli  po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (14 dní) odo dňa prepustenia.


Maldivy

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí informuje občanov Slovenskej republiky o znovuotvorení hraníc Maldív od 15. júla 2020 s nasledovnými opatreniami a pravidlami:

 

  • Turistom sú udeľované bezplatné 30-dňové víza pri vstupe do krajiny rovnako ako to bolo pred vypuknutím pandémie COVID-19.

 

  • Turisti prichádzajúci na Maldivy musia predložiť rezerváciu ubytovania, pričom je od 15. júla 2020 možné bývať len v rezortoch, marínach a hoteloch na neobývaných ostrovoch. Obývané ostrovy budú ponúkať ubytovanie od 1. augusta 2020.

 

  • Turisti, ktorí navštívia Maldivy, by si mali rezervovať pobyt iba na jedinom mieste a počas tohto obdobia nie je povolené meniť rezorty. Výnimky môžu byť udelené iba v prípade presunu/domáceho transferu.

 

Vstup na Maldivy

Turisti sa pri vstupe na Maldivy nemusia podrobiť žiadnej karanténe a do 10. septembra 2020 nemusia predložiť negatívny test na COVID-19. Od 10. septembra vrátane zavádza maldivská vláda povinnosť predložiť na vstupe do krajiny negatívny PCR test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín pred odletom. 

 

Pri odchode z Maldív sa majú turisti možnosť otestovať na COVID-19 v prípadoch, že výsledky takého testu sú vyžadované pri návrate do ich cieľovej destinácie.Ceny vrátane všetkých poplatkov

Newsletter

Odoberajte naše novinky