•   |

Podmienky vstupu do zahraničia

Aktualizované 10.6.2021Egypt

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. septembra 2020 je podmienkou vstupu do Egypta pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny povinnosť predložiť negatívny PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

 

Nie sú výnimky z opatrenia pre cestujúcich, ktorí prekonali alebo boli zaočkovaní na COVID-19.

 

Okrem pravidiel uplatňovaných v Slovenskej republike je potrebné sledovať aj interné regulácie leteckých spoločností.

 

Predloženie negatívneho PCR-testu je povinné aj pre osoby prichádzajúce do Egypta priamo do letovísk Šarm el-Šajch, Hurgáda, Marsa Matrouh a Marsa Alam a v hlavnom meste Káhira. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti do 6 rokov a osoby, ktoré tranzitujú v krajine.

 

Vykonávanie PCR-testu pred vstupom do Egypta je pre cestujúcich k dispozícii aj na letiskách v Šarm el-Šajchu, Hurgáde, Marsa Matrouh, Marsa Alam a Tabe za poplatok 30 USD. PCR test nie je možné vykonať na letisku v Káhire. Veľvyslanectvo SR v Káhire odporúča slovenským občanom podstúpiť PCR test pred prípadným odletom do Egypta už na Slovensku. V prípade zisteného pozitívneho výsledku v Egypte sú možnosti Veľvyslanectva SR v Káhire, s ohľadom na pomoc smerom k nakazenému slovenskému občanovi, obmedzené. Všetky opatrenia sú plne v kompetencii miestnych úradov. Po prílete na letisko v Egypte bude všetkým cestujúcim zmeraná teplota. Každý cestujúci musí mať uzatvorené cestovné poistenie. Veľvyslanectvo SR v Káhire odporúča cestujúcim, aby uzatvorené cestovné poistenie pokrývalo liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19.Aktuálnu ponuku dovoleniek v Egypte nájdete TU.


Turecko 

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska?

Občanom SR je umožnený vstup do krajiny za podmienky splnenia epidemiologických opatrení a preukázaním sa dokladom spĺňajúcim podmienky vstupu do krajiny.

 

Občania SR, ktorí nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

 

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.

 

Vyžaduje sa registrácia pred vstupom?

Občanom SR cestujúcim leteckou dopravou odporúčame vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu. Individuálny kód je taktiež vyžadovaný pri vstupe do obchodných domov, reštaurácií, úradov a pod.

 

Aké sú podmienky pre deti?

Výnimka z predloženia PCR testu platí pre deti do šesť rokov a pre osoby, ktoré tranzitujú leteckými spoločnosťami.

 

V akom prípade je povinná karanténa po príchode do krajiny?

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z iných krajín a navštívili za posledných 14 dní Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan majú povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom a po prílete absolvovať 14-dennú karanténu v miestach určených tureckými úradnými orgánmi. V štrnásty deň karanténneho obdobia sú cestujúci povinní podstúpiť ďalší PCR test, a ak je výsledok testu negatívny, izolačné obdobie sa skončí.

 

Všetci cestujúci, ktorí pricestujú do Turecka z Spojeného kráľovstva, Iránu, Egypta a Singapuru majú povinnosť sa preukázať negatívnym PCR testom nie starším nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny.

 

V prípade potreby si Ministerstvo zdravotníctva Tureckej republiky vyhradzuje právo vyžiadať od cestujúcich (prichádzajúcich bez negatívneho PRC testu) na hraničných vstupoch absolvovanie testu na COVID-19. Otestovaní cestujúci budú môcť následne vycestovať do svojej destinácie a v prípade pozitívneho výsledku sa musia spolu s osobami nachádzajúcimi sa v jednej domácnosti podrobiť karanténe a absolvovať PCR test na v 10-ty deň. Ak sa však zistí, že ide o indický variant, ďalší PCR test sa uskutoční až 14-ty deň.  

 

Podmienky vstupu pre očkované osoby

Cestujúci, ktorí nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 miesiacich. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

 

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.

 

Podmienky vstupu pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19

Cestujúci, ktorí nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan sa môžu pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny) alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch. Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu.

 

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.


Aktuálnu ponuku dovoleniek v Turecku nájdete TU.

Grécko 

Registrácia pred vstupom do Grécka

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF, odporúčame použiť prehliadač Chrome), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny (v anglickom jazyku). Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

 

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci žiadateľ potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a následne osobný QR kód (v deň príchodu do Grécka, zvyčajne tesne po polnoci), ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile).

 

Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že online formulár musí byť vyplnený dôsledne, s aktuálnymi a správnymi údajmi. V prípade nekorektných informácií vo formulári (údaje nezhodujúce sa pri check-in ako napr. číslo letu, číslo cestovného dokladu..) môžu letecké spoločnosti odoprieť cestujúcemu nástup do lietadla.

 

Letecké spoločnosti ani slovenské veľvyslanectvo nemôžu do online formuláru vstupovať a upravovať zadané údaje a nezodpovedajú za chybne vyplnené PLF formuláre pasažiermi.

 

Elektronický formulár pre vstup do Grécka
(odporúčame použiť prehliadač Chrome).

 

Negatívny výsledok PCR testu

Bez ohľadu na spôsob dopravy, pri vstupe do Grécka musí každá osoba staršia ako 6 rokov (6+1 deň) predložiť negatívny výsledok PCR testu na COVID-19 (výter z nosohltana a hrdla), vykonaný maximálne 72 hodín pred vstupom do krajiny.

 

Osvedčenie musia byť vystavené v anglickom jazyku a musia obsahovať celé meno, tak ako je uvedené v cestovnom doklade, s ktorým občan SR vstúpi do Grécka.

 

Kto nemusí predložiť negatívny test na COVID-19

Negatívny výsledok PCR testu nemusí pri vstupe preukazovať:

 • dieťa do 6 rokov (zmena veku dieťaťa z 5 rokov na 6 rokov od 7. júna 2021)
 • osoba, ktorá absolvovala plné zaočkovanie proti COVID-19 a má o tom potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 dní. Grécko uznáva národný certifikát o vykonanom očkovaní v SR vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Pre tento účel sú akceptované potvrdenia o očkovaní vakcínami: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca / Oxford, Novavax, Johnson + Johnson / Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
 • osoba, ktorá za posledných 9 mesiacov prekonala ochorenie COVID-19 a predloží o tom potvrdenie od zdravotníckeho zariadenia alebo certifikovaného laboratória v anglickom jazyku (grécke orgány neuznávajú potvrdenia o prekonaní vystavené všeobecnými lekármi). Ďalšou možnosťou je potvrdenie o pozitívnom PCR výsledku testu v anglickom jazyku, ktorý potvrdzuje, že osoba prekonala COVID-19 a od ochorenia uplynuli minimálne 2 mesiace a nie viac ako 9 mesiacov pre vstupom do Grécka.


Aktuálnu ponuku dovoleniek v Grécku nájdete TU.


Taliansko 
 • Vyžaduje sa pre vstup negatívny test?

  Pri vstupe do Talianska od 16. mája sa cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí preukázať negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. (Platí pre príchod z EÚ, krajín Schengenu, Spojeného kráľovstva a Izraelu.) Výnimku z preukázania testu majú deti do dvoch rokov.

   

  Pozrite si rozdelenie krajín a informácie pre cestujúcich na webovej stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva.

   

  Registrácia pred vstupom do Talianska

  Od 24. mája musí každý cestujúci pred vstupom do Talianska vyplniť a odoslať digitálny elektronický formulár, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF). Dieťa môže byť zaregistrované spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou. Vo formulári sa uvádzajú základné informácie o plánovanej ceste, telefonický kontakt a miesto pobytu v Taliansku. Formulár treba vyplniť pred odletom, nakoľko sa uvádza číslo sedadla v lietadle, avšak je možné ho upresniť aj neskôr. Návod na vyplnenie formuláru nájdete na stránke talianskeho ministerstva zdravotníctva v anglickom jazyku.


  Po vyhodnotení formuláru dostane cestujúci na e-mail dPLF v PDF formáte a individuálny QR kód, ktorým je potrebné preukázať sa pri vstupe do dopravného prostriedku (tento môže byť priamo z mobilu alebo v tlačenej forme). Vo výnimočných prípadoch je možné sa preukazovať aj naďalej čestným vyhlásením (autodichiarazione).

   

  Na stiahnutie:

  Vyhlásenie v talianskom jazyku
  Vyhlásenie v anglickom jazyku

   

  Pokiaľ sa cestujúci nepreukáže negatívnym testom, musí sa podrobiť 10-dňovej karanténe a po jej ukončení musí opätovne absolvovať antigénový alebo PCR test. V tomto prípade stále platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte "ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu")

   

  Regionálne bezplatné čísla

   

  Výnimky - vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19

  Vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19 je umožnený v nasledujúcich prípadoch tým, ktorí nevykazujú žiadny z príznakov COVID-19 (viď čl. 8 ods. 8 Dekrétu premiéra):
   

  • vstup do Talianska z preukázateľných urgentných dôvodov (práca, zdravie, urgentné záležitosti) - do 120 hodín
  • tranzit Talianskom do 36 hodín na vlastnom motorovom vozidle
  • zdravotnícky personál z pracovných dôvodov
  • cezhraniční pracovníci
  • zamestnanci spoločností a inštitúcií, ktoré majú sídlo či pobočku v Taliansku, za účelom preukázateľne nevyhnutnej cesty do zahraničia
  • zamestnanci zastupiteľských úradov a medzinárodných organizácií a EÚ, vojenský personál
  • žiaci a študenti, ktorí dochádzajú minimálne raz týždenne za štúdiom v inom štáte, v akom je ich miesto trvalého pobytu
  • posádky dopravných a prepravných prostriedkov
  • cestujúci z tzv. covid-testovaných letov

   

  Podmienky tranzitu

  Tranzit: pre slovenských občanov, pokiaľ cestujú individuálne (nie verejnou dopravou) je možný, nesmie prekročiť 36 hodín na území Talianska. V prípade leteckého tranzitu, nie je možné opustiť letisko až do príchodu do cieľovej krajiny. Pri tranzite cez červenú alebo oranžovú zónu je nevyhnutné preukázať účel a nevyhnutnosť cesty. Ak sa necestujete do SR (miesta bydliska), odporúčame mať potvrdenie, doklad o tom, že máte dôvod cesty do tretej krajiny.

   Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.

   

  Opatrenia v krajine

  Talianska vláda schválila dekrét pre uvoľňovanie opatrení platný od 26. apríla do 31. júla 2021. Krajina je farebne rozdelená na zóny, na ktoré sa vzťahujú rozdielne obmedzenia. Presun je povolený len medzi regiónmi, ktoré sú v žltej zóne. Presun z oranžovej a červenej zóny je možný len  s certifikátom tzv. zeleným pasom (vrátane cudzincov).

   

  Zelený pas umožňuje presun medzi regiónmi rôznych farieb a rizík. Dotýka sa osôb, ktoré boli zaočkované (obidve dávky, ale len vakcínou uznanou v EÚ) alebo prekonali a vyliečili sa z COVID-19 (platnosť potvrdenia je 6 mesiacov), resp. osoby, ktoré sa preukážu antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín. Potvrdenia môžu byť písomné alebo elektronické. Potvrdenie o očkovaní vydá zariadenie, ktoré očkovanie vykonalo, potvrdenie o prekonaní a vyliečení z COVID-19 vydá nemocnica alebo ošetrujúci lekár, potvrdenie o teste vydá zariadenie, kde osoba test absolvovala.

  Celé územie Talianska:
   

  •  na celom území Talianska platí zákaz vychádzania od 23.00 do 5.00 hod, od 7. júna bude tento zákaz posunutý od 24.00 do 5.00 hod., od 21. júna bude úplné zrušenie nočného zákazu vychádzania. Výnimky zo zákazu vychádzania sú povolené z preukázateľných dôvodov (práca, štúdium, zdravie a prípady núdze), ktoré je potrebné preukázať čestným prehlásením;

  • núdzový stav bol predĺžený do 31. júla 2021;

  • presun je povolený len medzi regiónmi, ktoré sú v žltej zóne, medzi regiónmi v oranžovej a červenej zóne je potrebné preukázať sa tzv. zeleným pasom;

  • povinnosť všade nosiť rúška a dodržiavanie odstupov;

  • stravovanie v hoteloch bez obmedzení, ale len pre hotelových hostí;

   

  Opatrenia platné pre regionálne pásma Talianska
   

  Biela zóna

  Najmiernejší režim s povolením všetkých aktivít, okrem otvorených diskoték a tanečných klubov.

  Platí pre regióny: Sardínia, Molise, Fruili Venezia Giulia

   

  Žltá zóna

  Platí pre regióny: všetky regióny okrem regiónov uvedených v bielej zóne 

  • mierne rizikové pásmo, v ktorom platia vyššie uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre celé územie Talianska;
  • otvorené múzeá, kiná, divadlá, koncertné sály, kluby a výstavy (počíta sa s obmedzením kapacity, cez víkend sa vyžaduje rezervácia);
  • povolené návštevy príbuzných a priateľov v rámci regiónu max jedenkrát za deň, najviac štyri osoby (detí nie sú započítané);
  • otvorené obchody, nákupné centrá otvorené aj počas víkendu;
  • otvorené reštaurácie a bary aj večer s konzumáciou v exteriéri, max 4 osoby pri stole (s výnimkou členov jednej domácnosti),
  • otvorené vonkajšie bazény;
  • v exteriéri povolené skupinové a kontaktné športy (bez použitia šatní).
  •  

  Oranžová zóna

  Pásmo so stredne vysokou kritickosťou.

  Platí pre regióny: ani jeden región

   Červená zóna

  Pásmo so stredne vysokou kritickosťou.

   

  V Taliansku aj naďalej platí núdzový stav predĺžený do 31. júla 2021. Platí povinnosť dodržiavať sociálnu vzdialenosť od iných osôb minimálne jeden meter, nosiť rúško všade, aj na otvorených verejných priestranstvách, pri nedodržaní hrozí pokuta od 400-1000 eur. V reštauráciách a obchodoch je zákazník povinný na požiadanie poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo).

   Za nedodržanie opatrení v súvislosti s COVID-19, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno uložiť pokutu od 400-1000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

   

  Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

  Každý, kto pricestuje do krajiny a počas pobytu zistí, že bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19, resp. sám bude vykazovať príznaky, musí absolvovať test a následne povinnú karanténu po dobu 10-14 dní v ubytovacom zariadení, ktoré si musí individuálne hradiť.

   Prepravcovia resp. letecké spoločnosti si môžu vyhradiť ďalšie podmienky prepravy osôb (napr. preukázanie sa negatívnym testom).

  Upozornenie: Niektoré ubytovacie zariadenia požadujú preukázať sa negatívnym testom


 • Aktuálnu ponuku dovoleniek v Taliansku nájdete TU.

 

Chorvátsko
Registrácia pred vstupom

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak cestujúci neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu (minimálne do 15. júna 2021) predložiť:

 

 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky)
 • alebo nastúpiť na povinnú 10-dňovú karanténu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdržia pri vstupe do krajiny)
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní)
 • alebo lekárske potvrdenie o 2 dávkach očkovania na COVID-19
 • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred viac ako 180 dňami a súčasne aspoň jedna dávka očkovania proti COVID-19

 

Od 2. júna 2021 osoby, ktoré boli očkované vakcínami Pfizer, Moderna alebo Sputnik/Gam-Covid-Vac (Gamalej), môžu vstúpiť do Chorvátskej republiky v období od 22 do 42 dní od prvej dávky alebo od 22 do 84 dní od prvej dávky vakcíny AstraZeneca.

 

Odporúčame držiteľom certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 s QR kódom mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom alebo chorvátskom jazyku.

 

Upozorňujeme, že medzinárodný očkovací preukaz (knižka ŠEVT) s očkovacími vakcínami proti COVID-19 nie je uznávaný k vstupu do Chorvátska .

 

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Pri PCR teste (s QR kódom) a rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2) dátum narodenia/rodné číslo; 3) dátum testovania; 4) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

 

Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie.

 

Chorvátsko navyše uznáva aj SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co.

 

Všetky zmienené potvrdenia musia byť v  anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

Vyžaduje sa karanténa po vstupe do krajiny?

Ak cestujúci nepredloží negatívny výsledok testu na COVID-19, je povinný nastúpiť na 10-dňovú karanténu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu). Porušenie karantény je v Chorvátsku pokutované sumou cca 1100 eur.

 

Zaočkované osoby

Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény (musí obsahovať dôkaz, že od podania druhej dávky očkovania prešlo najmenej 14 dní). V prípade očkovacej látky Janssen/Johnson&Johnson platí výnimka ak prešlo minimálne 14 dní od podania prvej vakcíny.

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR testu a karantény pri vstupe do Chorvátska.

 

Ako dôkaz o prekonaní COVID-19 cestujúci musia mať: pozitívny výsledok PCR alebo antigénového testu,  ktorý je starší ako 14 dní alebo potvrdenie, že prekonali COVID-19 vydané lekárom pred viac ako 14 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie alebo v prípade vykonania dôkazu protilátok triedy IgG protilátkovým testom (starším ako 14 dní od laboratórneho testu).

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti do 12 rokov cestujúce s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní (min. 14 dní od druhej dávky), o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test , nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

 

Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotný záznam o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného ministerstvom zdravotníctva a cestujú s rodičmi, ktorí majú negatívny test PCR s QR kódom, alebo rýchly antigénový test (RAT), alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19 (max. do 180 dní od prekonania) alebo očkovanie na COVID-19, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska test PCR alebo RAT.

Digitálne zelené certifikáty

Chorvátsko je medzi krajinami, ktoré pilotne testovali tzv. Digital Green Certifikates (digitálne zelené certifikáty) pre zjednodušenie cestovania: Chorvátsko od 1. júna 2021 začalo vystavovať digitálne COVID-19 certifikáty s QR kódom a detailným popisom termínu očkovania/testovania/prekonania ochorenia koronavírusu COVID-19, ako aj údajom k očkovacej látke. Platnosť certifikátu tzv. EU Digital COVID Certificate – HR je na obdobie 180 dní.


Aktuálnu ponuku dovoleniek v Chorvátsku nájdete TU.

Ceny vrátane všetkých poplatkov

Evita Beach
Zľava -34%
* * *

Evita Beach

Grécko - Rhodos

 Piešťany

all inclusive

 948€ od 700.14€

vrátane všetkých poplatkov

Evi
Zľava -28%
* * *

Evi

Grécko - Rhodos

 Piešťany

all inclusive

 798€ od 635.88€

vrátane všetkých poplatkov

Evita Resort
Zľava -33%
* * * *

Evita Resort

Grécko - Rhodos

 Piešťany

all inclusive

 1028€ od 761.03€

vrátane všetkých poplatkov

Golden Odyssey
Zľava -27%
* * * *

Golden Odyssey

Grécko - Rhodos

 Piešťany

all inclusive

 1068€ od 838.77€

vrátane všetkých poplatkov

Afandou Blu
Zľava -25%
LAST MINUTE
* * *

Afandou Blu

Grécko - Rhodos

 Piešťany

all inclusive

 868€ od 708€

vrátane všetkých poplatkov

Lardos Bay
Zľava -28%
* * *

Lardos Bay

Grécko - Rhodos

 Piešťany

plná penzia

 918€ od 722.28€

vrátane všetkých poplatkov

White Palace
Zľava -29%
* * *

White Palace

Grécko - Rhodos

 Piešťany

raňajky

 907€ od 727.49€

vrátane všetkých poplatkov

Orion
Zľava -29%
* * *

Orion

Grécko - Rhodos

 Piešťany

polpenzia

 948€ od 736.59€

vrátane všetkých poplatkov

Rhodian Rose
Zľava -28%
* *

Rhodian Rose

Grécko - Rhodos

 Piešťany

polpenzia

 947€ od 754.08€

vrátane všetkých poplatkov

Newsletter

Odoberajte naše novinky