•   |

Cestovné doklady potrebné na dovolenku

Pas či občiansky preukaz? Kladiete si tieto otázky? Už nemusíte. Prečítajte si aký doklad je do Vami vybratej destinácie potrebný a ako či kde ho viete vybaviť.

Cestovné doklady potrebné na dovolenku

Cestovné doklady potrebné k navštíveniu Vašej vysnívanej destinácie


Cestovné doklady v rámci EÚPre občanov Slovenskej republiky platí, že pokiaľ cestujú v rámci Európskej únie, na návštevu krajiny v rámci EÚ im stačí platný občiansky preukaz. Nutná doba platnosti občianskeho preukazu po vycestovaní nie je stanovená, musí byť však platný v čase kedy sa v danej krajine budete nachádzať. Odporúča sa však mať OP platný dva mesiace po návrate z destinácie, z dôvodu nepredvítateľných zdravotných problémov či iných skutočností. 

 To znamená, platnosť občianskeho preukazu Vám nesmie vypršať v čase pobytu v zahraničí. Pokiaľ máte hraničný termín platnosti občianskeho preukazu v čase pobytu mimo SR, odporúčame Vám vybaviť si nový občiansky preukaz.


Cestovné doklady mimo EÚMimo EÚ platia iné podmienky vstupu do krajiny. Ak cestujete mimo Európskej únie, je potrebné aby všetky cestujúce osoby cestovali na svoj vlastný cestovný pas. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte minimálne 6 mesiacov po návrate z destinácie. Tieto podmienky platia pre občanov Slovenskej republiky. Pokiaľ máte iné štátne občianstvo ako SR,  respektíve ak cestujete na iný cestovný doklad ako slovenský, je potrebné aby ste si sami preverili na Ministerstve zahraničných vecí (www.mzv.sk) podmienky vstupu do krajiny a vízovú povinnosť. Cestovná kancelária nemá v kompetencii a teda nie je na jej zodpovednosť preverovať platnosť cestovných dokladov. Taktiež ani podmienky vstupu do krajiny občanov mimo SR. Ak by nastala situácia, že klient nebude môcť odcestovať napríklad z dôvodu nedostatočnej platnosti cestovného dokladu, za túto udalosť si zodpovedá klient.
Pri vybavovaní dovolenky nám stačia mená, priezviská a dátumy narodenia cestujúcich osôb. Čísla cestovných dokladov nevyžadujeme.


V skratke- za svoje cestovné doklady, ich platnosť a vízové povinnosti si zodpovedá sám klient (majiteľ cestovného dokladu). Odporúčame tiež prekontrolovať si, či sa údaje v zmluve o obstaraní zájazdu zhodujú s údajmi na pase/občianskom preukaze.
Víza do jednotlivých krajínV rámci štátov EÚ nie sú pre vstup do krajiny potrebné víza. Z našich destinácii sa víza platia iba do Egypta (to platí pre občanov SR). Víza do Egypta nie je potrebné si vybavovať dopredu, stačí po prílete na letisku v Hurghade v špeciálnom stánku na to určenom. Víza nie sú zahrnuté v cene zájazdu, pretože sa platia po prílete na mieste (orientačná cena je 25 € na osobu). Mimo EÚ do Turecka a do Spojených arabských emirátov nie sú víza potrebné. Stačí cestovný pas platný minimálne pol roka po návrate.  V Grécku a v Spojených arabských emirátoch sa však platí turistická daň (pobytová taxa), ktorá sa platí na recepcii hotela pri ubytovaní, preto nie je zahrnutá v cene samotného zájazdu. Tieto podmienky opäť platia pre občanov SR. Ak cestujete na iný cestovný doklad ako slovenský, alebo máte inú štátnu príslušnosť, opäť Vám odporúčame zistiť si na Ministerstve zahraničných vecí podmienky vstupu do krajiny pre Vás. Vyhnete sa tak prípadným zbytočným nepríjemnostiam.


Tabuľka nižšie ponúka prehľad niektorých destinácii, aký cestovný doklad tam potrebujete, aká je platnosť cestovného dokladu a či sú do krajiny potrebné aj víza. Tabuľka s podmienkami vstupu platí pre občanov SR.DestináciaPotrebný cestovný dokladPlatnosť cestovného dokladuVíza
TalianskoObčiansky preukazodporúča sa 2 mesiace po návrate z destinácienie
BulharskoObčiansky preukaz
odporúča sa 2 mesiace po návrate z destinácie
nie
GréckoObčiansky preukaz
odporúča sa 2 mesiace po návrate z destinácie
nie
Južný Cyprus - ( grécka časť)Občiansky preukaz
odporúča sa 2 mesiace po návrate z destinácie

nie

Severný Cyprus - ( turecká časť)Cestovný pas

minimále 6 mesiacov po

návrate z destinácie

nie
TureckoCestovný pas

minimále 6 mesiacov po

návrate z destinácie

nie


EgyptCestovný pas

minimále 6 mesiacov po

návrate z destinácie

áno

(po

prílete

na letisku)

SAECestovný pas

minimále 6 mesiacov po

návrate z destinácie

nie
Ako a kde vybaviť nové cestovné doklady?Ak sa blíži koniec platnosti Vášho cestového dokladu, je potrebné vybaviť si nový. Preto ešte pred samotnou kúpou dovolenky odporúčame, aby ste si zistili, či máte všetci vybavené a dostatočne platné cestovné doklady (vrátane detí, vzhľadom na skutočnosť, že všetci musia mať vlastný cestovný doklad). 


Vybavenie cestovného pasuŽiadosť o vydanie cestovného pasu sa podáva na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana, alebo v mieste kde sa zdržiava.  Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu sa vyžaduje osobná prítomnosť občana, ktorému má byť cestovný pas vydaný. 
Na vybavenie cestovného pasu budete potrebovať občiansky preukaz (v prípade že ste jeho držiteľom), rodný list (ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu), skôr vydaný cestovný pas (ak si nevybavujete svoj prvý pas), správny poplatok.


Zdroj: www.minv.sk


Informácie o cenách cestovného pasu (správnych poplatkov) sú uvedené v tabuľke.
VekVydanie do 30 dníVydanie do 10 dníVydanie do 2 dní
do 6r8€16€24€
6-16r13€26€39€
od 16r33€66€99€


Za cestovný pas neplatíte v prípade, ak sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej samotným občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal.
Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Viac informácii nájdete aj na portáli ministerstva vnútra (Zdroj : www.minv.sk).

Vybavenie občianskeho preukazu


  • Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.


  • Držiteľom občianskeho preukazu od 1. decembra 2019 môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov.


  • Občiansky preukaz vydáva ktorékoľvek okresné riaditeľstvo PZ (oddelenie dokladov) alebo v zahraničí zastupiteľský úrad SR (ďalej len „zastupiteľský úrad“). Je potrebné, aby tam bol občan osobne.


Na vybavenie občianskeho preukazu budete potrebovať rodný list, skôr vydaný občiansky preukaz (v prípade že nevybavujete svoj prvý občiansky preukaz), doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí, pričom ak je potvrdenie v inom ako v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.


  • Bezplatne vybavíte občiansky preukaz, ak ide o: prvý občiansky preukaz, nový občiansky preukaz nevidiaceho občana, občana z ŤZP, osobu staršiu ako 60 rokov, krádež riadne nahlásenú na polícii SR.


  • Za vybavenie OP zaplatíte 4,50 € ak ide o: zmenu mena, priezviska, názvu ulice, mesta.


  • Za vybavenie OP zaplatíte 16,50 € ak: bol OP ukradnutý alebo odcudzený a skutok nebol nahlásený na polícii, došlo k jeho strate, došlo k jeho poškodeniu.


  • Za vybavenie OP zaplatíte 33 € ak: vám bol OP ukradnutý, odcudzený, alebo ste ho stratili či poškodili v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.


  • Vybavenie OP trvá do 30 dní. Pokiaľ by ste chceli vybaviť OP do 2 dní, táto služba je spoplatnená sumou 20 €.
     Cestovné doklady odporúčame skontrolovať a vybaviť si ich v dostatočnom časovom predstihu. Viac informácii nájdete na stránke Ministerstva vnútra (www.minv.sk) , prípadne ak nie ste občanmi SR, tak na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (www.mzv.sk) 

Veríme že bol tento článok bol pre Vás užitočný a že si aj vďaka nemu užijete svoju vysnívanú dovolenku bez starostí. 


(Zdroj : minv.sk a mzv.sk )Maroš Čaládik - Váš predajca zájazdov


Vyberte si z najvýhodnejších zájazdov TU


Newsletter

Odoberajte naše novinky