•   |

Aktuálne podmienky vstupu do Egypta

PREDPISY PRE OBNOVU CESTOVNÉHO RUCHU DO EGYPTA

Aktuálne podmienky vstupu do Egypta


---------------------


Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v SR  informuje o najnovších opatreniach a nariadeniach pri ceste do Egypta a pri implementácii nevyhnutných preventívnych opatrení na predchádzanie infekciám COVID-19.


---------------------
PREDPISY PRE OBNOVU CESTOVNÉHO RUCHU DO EGYPTA
 

I. Cestovné preventívne opatrenia

 
• Od 1. septembra 2020 sú všetci cestujúci prichádzajúci do Egypta povinní predložiť nedávny negatívny certifikát o výsledku testu PCR pre COVID-19 vykonaný v domovskej krajine , a to maximálne 72 hodín pred dátumom cesty.
 
• Iba tí cestujúci, ktorí priletia na medzinárodné letiská Sharm El-Sheikh, Taba, Hurghada a Marsa Allam, ktorí nemajú nedávny negatívny certifikát o výsledku testu PCR pre COVID-19, môžu vykonať test PCR po prílete na jedno zo štyroch spomenutých letísk (testy vykonávajú zástupcovia egyptského ministerstva zdravotníctva a populácie (za cenu 30 USD alebo ekvivalent v iných menách).
 
• Cestujúcim je umožnené opustiť letisko ihneď po vykonaní testu PCR a zaregistrovať sa vo svojom rezervovanom hoteli. Hotely umiestnia do karantény hostí, ktorí majú pozitívny test na COVID-19 v samostatných izbách, a pokrývajú klientom náklady na ubytovanie, jedlo a nealkoholické nápoje až do ich odchodu.
 
a)     Palubné letecké spoločnosti Egyptian Airlines
 
• Lietadlá sú pred každým letom dôsledne dezinfikované.
• Nosenie masiek vo vnútri lietadla je povinné (cestujúci a letušky).
• Podávajú sa iba suché jedlá a nápoje v plechovkách.
• K dispozícii sú univerzálne ochranné sady obsahujúce dezinfekčné prostriedky, rukavice a tvárové masky
• Distribúcia tlačených publikácií (novín, časopisov atď.) Je na palube zakázaná.
• V lietadle je vyhradená osobitná oblasť pre cestujúcich s chronickými chorobami, ktorí sú neschopní nosiť tvárovú masku po dlhú dobu.

• Posledné dva rady v lietadle sú pridelené cestujúcim, ktorí prejavujú príznaky choroby počas letu. Je k nim pridelená letuška a je im vyhradené i samostatné WC.

 
b)    Prílet na egyptské letiská
 
• Vykonávaná pravidelná sterilizácia a dezinfekcia letísk.
• Zamestnanci  musia dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti. 
• Vo všetkých letiskových zariadeniach je povinné používať masky na tvár.
• Je potrebné zachovať  odstupy.
• Je potrebné skontrolovať teplotu všetkých cestujúcich a zamestnancov letiska.
• Dezinfekcia batožiny pred položením na pás batožiny.
 


II. Všeobecné nariadenia pre stravovacie zariadenia, a spoločné priestory inštitúcií navštevovaných hromadne turistami. 

 
Prevádzkový poriadok


• Získanie „osvedčenia o hygienickej bezpečnosti“ vydaného ministerstvom cestovného ruchu  v koordinácii s ministerstvom zdravotníctva a obyvateľstva a príslušnou komorou cestovného ruchu a v súlade s novými stanovenými predpismi je nevyhnutným predpokladom fungovania stravovacích zariadení.
• Pravidelné monitorovanie stravovacích zariadení budú vykonávať spoločné výbory medzi ministerstvom cestovného ruchu, príslušnou komorou cestovného ruchu a medzinárodnými poradenskými spoločnosťami špecializovanými na oblasť hygieny.
• Porušenie niektorého zo stanovených predpisov bude mať za následok pozastavenie platnosti licencie zariadenia.
• Manažér stravovacieho zariadenia podpíše vyhlásenie o záväzku voči stanoveným  predpisom a akékoľvek porušenie bude mať za následok vysoké pokuty.
• Informácie o hygienických a bezpečnostných predpisoch budú k dispozícii všetkým hosťom a návštevníkom podniku.


Čistenie a dezinfekcia• Vykonáva sa pravidelná dezinfekcia všetkých verejných miest a všetkých dotykových bodov.
• Dezinfekčné prostriedky na ruky sú poskytované na všetkých miestach.
• V hoteloch a turistických zariadeniach sa vykonáva pravidelné čistenie nábytku a látok.
• Okrem dodržiavania požiadaviek normy, je udržiavané správne vetranie a to na základe Ministerstva zdravotníctva a populácie týkajúce sa centrálnej klimatizácie.
• bezpečná likvidácia odpadu podľa pokynov ministerstva zdravotníctva a obyvateľstva,
a ministerstva životného prostredia je nevyhnutnosťou.
• Dezinfekcia miestností a nádob na bielizeň sa vykonáva každý deň.
 
Toalety
 
• Vykonáva sa pravidelná dezinfekcia toaliet a všetkých dotykových bodov. 
• Je zabezpečené správne vetranie.
• Čistiace prostriedky a tekuté mydlo sú neustále k dispozícii.
• K dispozícii sú iba papierové uteráky.
• K dispozícii sú iba odpadkové koše s nožnými pedálmi.
 
Výťahy
 
• Fyzický rozostup vo vnútri výťahov je udržiavaný podlahovými štítkami.
• Obsluha a hostia výťahu musia mať vo výťahu prekryté dýchacie cesty.
• Vykonáva sa pravidelná dezinfekcia výťahov a všetkých dotykových bodov v nich.
 

III. Hygienické a bezpečnostné opatrenia pre zamestnancov stravovacích zariadení, archeologických nálezísk a múzeí


• Pohostinstvá fungujú s maximálne 50% ich celkovej pracovnej sily (do odvolania).
• Zamestnanci  sú po návrate z dovolenky v karanténe a medzi jednotlivými dovolenkami je prestávka minimálne 60 dní.
• Zamestnancom bude dennodenne kontrolovaná teplota.
• Zamestnanci hotela majú k dispozícii samostatné bývanie, ktoré zohľadňuje fyzické  dištančné možnosti a poskytnutie izolačných priestorov pre podozrivé alebo potvrdené prípady COVID-19 medzi zamestnancami (iba mierne prípady).
• Zamestnanci s nákazlivými alebo chronickými chorobami nesmú byť zamestnaní.
• Zamestnanci sú školení a vzdelávaní v oblasti symptómov a preventívnych opatrení proti COVID-19.
• V prípade, že zamestnanec, alebo host vykazuje príznaky COVID-19, je nutné o tom okamžite informovať vedenie hotela.
• Zamestnanci majú k dispozícii osobné ochranné prostriedky (vrátane dezinfekčných prostriedkov, rúšok atď ...).
• Nosenie tvárových masiek počas pracovnej doby je povinné.
 

IV. Predpisy o hoteloch

 
1. Prichádzajúci hostia
 
• Hosťom bude pri každom vstupe do hotela skontrolovaná teplota. • Batožina je pred registráciou dezinfikovaná.
• Podlahové značky sú umiestnené kvôli fyzickému dištancovaniu.
• Odporúča sa elektronická platba.
 
2. Ubytovanie
 
• Kapacita izby je:  2 dospelí + 2 deti (do 12 rokov).
• Súpravy na ochranu osôb (obsahujúce osobné ochranné prostriedky ako masky, rukavice,
a dezinfekčné prostriedky na ruky) sú poskytované v izbách pre každého hosťa.
• Izby sú dezinfikované a správne vetrané 12 hodín medzi odubytovaním a ubytovaním nových hostí.
• Izby a kúpeľne sú každý deň správne vetrané a dezinfikované.
• Nábytok a textílie sa dezinfikujú pomocou parných strojov.
• Posteľná bielizeň a uteráky sa perú pri vysokých teplotách.
 
3. Kluby, telocvične a wellnes
 
• Dotykové body a povrchy sú pravidelne čistené a dezinfikované a vybavenie je primerane vzdialené.
• Sprchovanie nie je povolené v telocvični alebo vo wellnes.
• Používanie vírivky, sauny, pary a masáží je až do odvolania pozastavené.
 
4. Plavecké bazény a pláže v hoteloch
 
• Bazény a pláže sú otvorené pre hostí.
• Pravidelne sa vykonáva dezinfekcia bazénov.
• Vyčistenie okolia pláže a bazéna (vrátane stolov, ležadiel, lehátok atď.) po každom použití, ako aj pred a po prevádzkových hodinách.
• Lehátka sú umiestnené 2 metre od seba.
• Plážové osušky a uteráky k bazénu sú dodávané do izieb.
• Rekreačné aktivity na plážach a pri bazénoch sú obmedzené.
 
5. Kasína
 
• Kasína v hoteloch môžu pracovať na 50% svojej celkovej kapacity, udržiavať pravidelnú dezinfekciu oblasti a všetkých dotykových bodov, poskytovať hosťom osobné ochranné prostriedky a zaisťovať bezpečné fyzické vzdialenosti.
 
6. Oslavy a spoločenské udalosti
 
• V hoteloch nie sú povolené večierky, spoločenské stretnutia a udalosti.
 
7. Kliniky a nemocnice
 
• Hotely majú pohotovostného lekára a kliniku.
• Dobre vybavené nemocnice (verejné aj súkromné) sú v tesnej blízkosti.
 
8. Pred začiatkom októbra 2020 sa nesmú prevádzkovať žiadne plavby po Níle.
 
9.Zaoberanie sa turistami, v hoteloch, ktorí majú pozitívny test na COVID-19
 
• Turisti by mali okamžite informovať vedenie hotela alebo lekára, ak sa u nich vyskytnú akékoľvek príznaky COVID-19.
• Na obdobie karantény je pridelené určené poschodie v každom hoteli (alebo v okolí) pre menej závažné, nekritické alebo podozrivé prípady.
• Hotel pokryje náklady na ubytovanie, jedlo a pitie menších a menej závažných prípadov
turistov s pozitívnym testom na COVID-19.
• Izby obsadené hosťami, ktorí majú pozitívny test na COVID-19, budú podrobené dôkladnému čisteniu a dezinfekcii bez nutnosti uviesť celý hotel do karantény.
• Kritické prípady pozitívnych testov turistov na COVID-19 sú prevezené do nemocnice.
• Ministerstvo zdravotníctva a obyvateľstva uhradí náklady na lieky a liečbu
turistov pozitívnych s COVID-19 až do úplného zotavenia.
• Blízke kontakty zdieľajúce miestnosť s pozitívnym prípadom podstúpia bezplatné lekárske vyšetrenie Ministerstvom zdravotníctva a obyvateľstva a mali by dodržiavať všetky preventívne opatrenia. Môžu byť ubytovaní v hoteli bez ďalších poplatkov (ak by chceli).
• Turisti, ktorí majú pozitívny test s COVID-19 a chcú cestovať späť do svojej domovskej krajiny, tak robia na svoju vlastnú zodpovednosť. Mali by sa koordinovať so svojou cestovnou kanceláriou a vziať v úvahu  všetky preventívne opatrenia stanovené Ministerstvom zdravotníctva a obyvateľstva.
• Turisti, ktorí majú pozitívny test s COVID-19, môžu v prípade príletu na charterové lety absolvovať alternatívny let v koordinácii so svojou cestovnou agentúrou. V prípade príletu prostredníctvom egyptských leteckých spoločností bude poskytnutý alternatívny let (u tej istej pôvodne rezervovanej leteckej spoločnosti) bez pokuty.
   
 

V. Reštaurácie (vnútorné a vonkajšie)

 
1. Jedáleň
 
• Rady pri vstupe sa znižujú predbežnou rezerváciou (prostredníctvom elektronických aplikácií, telefónu alebo iných prostriedkov).
• Teplota každého hosťa sa kontroluje pred vstupom.
• Odporúča sa elektronická platba.
• „Otvorený bufet“ nie je povolený. „Servírovaný bufet“ je povolený .
• Stoly sú umiestnené 2 metre od seba, pričom medzi ľuďmi na rovnakom stole je 1 meter
maximálne 6 osôb pri jednom stole.
• Používanie jednorazových príborov (v maximálnej možnej miere).
• Dezinfekčné prostriedky na ruky sú umiestnené na stoloch.
• Látkové obrusy sa po každom použití vymenia a dôkladne očistia.
• Shisha je zakázaná.
• V reštauráciách nie sú povolené večierky a spoločenské udalosti.
• Detské časti sú zatvorené.
• Služba Take away  je povolená s fyzickým dištancovaním. Prítomnosť zákazníkov je obmedzená len na objednanie, zaplatenie a následné čakanie na objednávku pred reštauráciou.
 
2. Kuchyňa
 
• Kuchyne sú každý deň dôkladne vyčistené, správne vetrané a dezinfikované.
• Fyzické vzdialenosti medzi pracovníkmi v kuchyni sú zachované.
• Pracovníci by mali dodržiavať všetky hygienické normy (nosiť tvárové masky a rukavice a
umývanť si ruky mydlom a vodou).
• Dodržiavajú sa medzinárodné normy bezpečnosti a kvality potravín.
• Používajú sa iba odpadkové koše s nožnými pedálmi.
 
Všetky vyššie uvedené prevádzkové predpisy hotelov a reštaurácií platia aj pre eko ubytovanie.
 

VI. Pravidlá turistických aktivít

 
1. Potápanie a vodné športy
 
A) Zamestnanci
 
• Všetci členovia personálu sú školení  o príznakoch a potrebných preventívnych opatreniach týkajúcich sa COVID-19.
• Teplota zamestnancov sa kontroluje každý deň.
• Nosenie tvárových masiek je povinné.
• Používanie rukavíc je nevyhnutnosťou pre všetkých zamestnancov pracujúcich v oddelení čistenia a hygieny, kuchyne, čerpacej stanice, údržby a čistenia potápačského výstroja.
• Interval medzi dovolenkami pre každého pracovníka je najmenej 60 dní.


B) Strediská potápania, šnorchlovania a vodných športov
 
• K dispozícii sú dezinfekčné prostriedky na ruky.
• Používajú sa jednorazové perá.
• Na palubu majú povolený vstup iba členovia personálu a potápači.
• Preferujú sa elektronické a online platby.
• Stoly sú umiestnené 2 metre od seba a stoličky sú umiestnené 1 meter od seba vo vnútri školiacich miestností.
• Zákazníkom sa odporúča, aby používali svoje vlastné potápačské prístroje.
• Pravidelné čistenie povrchov a dotykových bodov sa vykonáva pomocou chlórnanu sodného, Peroxid kyslíka a alkohol v 70% koncentrácii.
• Viacjazyčné inštruktážne plagáty o prevencii a preventívnych opatreniach proti COVID-19 sú umiestnené v rôznych oblastiach.
• Vedie sa register zákazníkov a posádky na palube.
 
C) Dezinfekcia prístrojov a zariadení na potápanie, šnorchlovanie a vodné športy
 
• Všetko vybavenie (regulátor, maska ​​a šnorchel, BCD a potápačský oblek) sa dezinfikuje máčaním vo vode s obsahom 10% bielidla obsahujúceho chlór pridaním štvrtiny pohára chlórového bielidla do 4,95 litra vody. Ak má bielidlo obsahujúce chorín 5% koncentračný pomer, pridá sa pol šálky chlórového bielidla do 4,9 litra vody.
• Všetky prevodovky sú po každom použití vyčistené a dezinfikované. Použité zariadenie, ktoré nebolo vyčistené, sa uchováva oddelene od čistého.
• Prevádzka vodných športov by mala často vymieňať vybavenie, aby sa zabránilo použitiu rovnakého vybavenia.
• Zákazníci by nemali zdieľať svoje vybavenie s ostatnými a sú zodpovední za čistenie
svojho vlastného výstroja.
• Vybavenie používané pri vodných športových aktivitách, ako napríklad pri kite surfingu, windsurfingu, parasailingu a vodné lyžovanie sa premyjú vodou a nechajú sa sušiť na slnku dlhšie ako 1 hodinu.
 
D)  Na palube Safari alebo denných lodí
 
• Lode môžu prevádzkovať 50% svojej celkovej kapacity pre hostí.
• Pred nalodením sa skontrolujú teploty hostí.
• Nosenie tvárových masiek je povinné.
• Pravidelné čistenie povrchov a dotykových bodov sa vykonáva pomocou bielidla obsahujúceho chlór „Chlórnan sodný“, peroxid vodíka a alkohol so 70% -ným koncentračným pomerom.
• Zákazníkom sa odporúča, aby na palube používali vlastné uteráky, príbory a riad.
• Používajú sa jednorazové príbory.
• Pri vstupe a výstupe z vody sa zachováva fyzická vzdialenosť. Nie je dovolené mať viac ako dve osoby na zadnej platforme (dolná zadná paluba).
• K dispozícii sú lekárničky, antipyretiká a primerané ochranné prostriedky.
• Objednávka jedla na palube je z ponuky  (kuchyne na palube budú nasledovať vyššie uvedené nariadenia).
  
 E) Preventívne opatrenia, keď je pozitívny COVID-19 na palube člna Safari alebo „Liveaboard“
 
• Jedna kabína je na palube všetkých člnov pridelená do karantény,  
• Ak ktorýkoľvek hosť alebo pracovník preukáže akékoľvek príznaky COVID-19, mal by o tom informovať posádku člna a okamžite sa izoluje v určenej karanténnej kabíne.
• Používanie klimatizácie vo vnútri kabín člna je minimalizované, aby  bol umožnený pravidelný obeh čerstvého vzduchu.
 
  2. Púštne výlety safari
 
• Prevádzka na 50% celkovej kapacity, udržiavanie pravidelnej dezinfekcie použitých vozidiel a všetkých dotykových bodov, poskytovanie osobných ochranných prostriedkov zákazníkom a personálu a zabezpečenie bezpečného fyzického odstupu.
• Pre zákazníkov a zamestnancov sa vyžaduje použitie masiek.
• Povolenie iba konzervovaných nápojov a jedál, ktoré sú vopred pripravené v zariadeniach, ktoré získali „osvedčenie o hygienickej bezpečnosti“.
 
 3. Kultúrne turistické aktivity
 
• Všetky druhy turistických aktivít súvisiacich s kultúrnym cestovným ruchom (teplovzdušné balóny, Feloukas, plachetnice ...) budú prevádzkovať maximálne 50% ich celkovej kapacity a budú dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy týkajúce sa personálu, dezinfekcie a bezpečného odstupu.
 
4. Turistické komoditné obchody
 
• Rukavice a tvárové masky sa poskytujú zákazníkom a bezpečne sa zlikvidujú.
• Podlahové značky sú umiestnené kvôli fyzickému dištancovaniu.
• Cedule s pokynmi, aby sa klienti nedotýkali exponátov, sú umiestnené vo vnútri obchodu.
 

VII - Predpisy o dopravných prostriedkoch pre turistov (autobus, Limuzína, golfové vozidlá)

 
• Všetky dopravné prostriedky pre turistov budú prevádzkované maximálne s 50% ich celkovej kapacity; ponechanie voľného miesta vedľa každého cestujúceho v autobuse a v golfových autách, pričom v limuzíne môžu byť maximálne dvaja cestujúci.
• Od cestujúcich a vodičov sa vyžaduje, aby mali počas celej cesty ochrannú masku.
• K dispozícii sú  dezinfekčné prostriedky na ruky; dôkladné čistenie a dezinfekcia.
Pred každou cestou a po nej sa vykonáva ventilácia.
 

VIII. Pravidlá pre turistické skupiny navštevujúce archeologické náleziská a múzeá

 
• Všetky múzeá a archeologické náleziská (otvorené pre návštevníkov) prijmú Egypťanov a turistov od 1. septembra 2020.
• Všetky kontaktné body a podlahy v múzeách a návštevníckych centrách na archeologických náleziskách sú dezinfikované každý deň pred otváracou dobou.
• Turistické skupiny nesmú v múzeách a archeologických náleziskách presiahnuť 25 osôb.
• Sprievodcovia sú povinní nosiť masky na tvári a používať audiotechniku ​​v múzeách. Technika sa sterilizuje po každom použití.
• Turistické spoločnosti majú poskytovať tvárové masky turistom a vodičom.
• Teplota zamestnancov sa kontroluje každý deň (a návštevníkov pred vstupom do múzeí a vnútorných archeologických lokalít).
• Je dodržaný bezpečný fyzický odstup (najmenej 1 meter).
• Maximálny povolený počet návštevníkov v múzeách a vnútorných archeologických lokalitách je:
- 100 návštevníkov za hodinu vo všetkých múzeách (200 návštevníkov za hodinu v Egyptskom múzeu v Tahrire).
- 10 - 15 návštevníkov vo vnútri akejkoľvek pyramídy alebo hrobky (v závislosti od jej rozmerov).
• Cesty škôl, univerzít a vládnych organizácií musia byť vopred oznámené archeologickým náleziskám a múzeám najmenej 48 hodín pred plánovanou návštevou, pričom počet osôb nesmie byť vyšší ako 15 na cestu, s maximálnym počtom 5 ciest denne.
 
  17.9.2020
 Newsletter

Odoberajte naše novinky